BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Szanowni Państwo, zgodnie z założeniami projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie Kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów" zrealizowane zostały działania polegające na organizacji staży/praktyk zawodowych dla uczniów, przy ścisłej współpracy z  Przedsiębiorcami oraz Pracodawcami.

W miesiącu lipcu 2017 do stażu w przystąpiło 56 uczniów w zawodach:

 • Technik papiernictwa – 10 osób
 • Monter mechatronik – 13 osób
 • Technik mechatronik – 6 osoby
 • Technik teleinformatyk – 4 osoby
 • Technik elektronik - 2 osoby
 • Technik informatyk – 13 osób
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 8 osób

W miesiącu sierpniu 2017 do stażu przystąpiło 39 uczniów w zawodach:

 • Technik papiernictwa – 10 osób
 • Monter mechatronik – 8 osób
 • Technik mechatronik – 6 osoby
 • Technik elektronik - 1 osoba
 • Technik informatyk – 12 osób
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 2 osoby

Założenia realizowanego działania nie ograniczały się jedynie do doskonalenia umiejętności zawodowych oraz nabywania nowych kompetencji. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z kulturą organizacji oraz uczestnictwem w jej codziennym funkcjonowaniu.

Konieczność radzenia sobie z obowiązkami zawodowymi oraz nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami sprawiło, iż uczniowie również udoskonalili swoje umiejętności interpersonalne.

Czas stażu/ praktyki zawodowej szybko minął. Uczniowie po ich zakończeniu mieli okazję podzielenia się wrażeniami i refleksjami z Zespołem projektowym. Pomogą one tak kierować działaniami zaplanowanymi w projekcie aby jeszcze bardziej podniesie jakość szkolnictwa zawodowego.
 

Zespół Projektowy

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Wybory samorządowe

wybory samorzadowe

 

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem