Drukuj

Informacja Powiatowej komisji  rekrutacyjnej wraz z listą uczniów zakwalifikowanych do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński".

Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 10/2016 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 czerwca 2016 r., w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" informuje, zakończył się proces rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017 do projektu ,"Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński".
W załączeniu lista uczniów zakwalifikowanych.

  Przewodnicząca
Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej
Ewa Wojtaś-Śmiejkowska


                                                                                              

Do pobrania: