BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 29.10.2019 r. rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy 2019/2020 organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

W okresie ferii zimowych organizujemy na południu Polski dwa turnusy obozu naukowego dla 80 uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego (po 40 osób na turnus). Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:
1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020
2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

Poniżej link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

  • link do formularza rekrutacyjnego (mamy 80 wolnych miejsc dla najaktywniejszych uczestników projektu Zdolni z Pomorza),
  • zasady rekrutacji (proszę, pamiętać, że załącznik do zasad rekrutacji przedstawia szacowane liczby uczniów uczestniczących w zimowym obozie naukowym w danym powiecie, w związku z tym może zdarzyć się, że liczba wolnych miejsc może ulec zmianie),
  • regulamin obozu naukowego.

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1606/rusza-rekrutacja-na-zimowe-obozy-naukowe-?fbclid=IwAR1rN-5r9l2H-zWPT0SoQ3RTQI_ri_A23-_HUaPj_epEhwYXEsI_rfv9u9o

1. Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

  • wypełnić i wysłać elektroniczny formularz do dnia 17 listopada 2019 r.,
  • złożyć wersje papierową formularza do dnia 19 listopada 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 do godz. 15.45 albo przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie opisanej: „Obóz naukowy – Zdolni z Pomorza” na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK – jest to bardzo krótki formularz. Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia – proszę nie przesyłać informacji. Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 20 listopada 2019 r.

3. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.

4. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.

5. Zespół projektowy na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.

6. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja