Drukuj

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 29.10.2019 r. rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy 2019/2020 organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

W okresie ferii zimowych organizujemy na południu Polski dwa turnusy obozu naukowego dla 80 uczniów – mieszkańców województwa pomorskiego (po 40 osób na turnus). Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Terminy obozów zostały zaplanowane następująco:
1 turnus: 12.01.2020–18.01.2020
2 turnus: 19.01.2020–25.01.2020

Poniżej link do artykułu, gdzie znajdą Państwo:

https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/Article/1606/rusza-rekrutacja-na-zimowe-obozy-naukowe-?fbclid=IwAR1rN-5r9l2H-zWPT0SoQ3RTQI_ri_A23-_HUaPj_epEhwYXEsI_rfv9u9o

1. Zainteresowany udziałem w obozie uczeń powinien:

2. Po wypełnieniu formularza opiekun pedagogiczno-metodyczny otrzymuje informacje e-mailową o zgłoszeniu ucznia i link do wypełnienia części dotyczącej aktywności ucznia w formach wsparcia realizowanych przez LCNK – jest to bardzo krótki formularz. Zespół projektowy będzie miał wgląd do wypełnionej części dot. aktywności ucznia – proszę nie przesyłać informacji. Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 20 listopada 2019 r.

3. Następnie wnioski są oceniane przez komisję zespołu projektowego Zdolni z Pomorza.

4. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w obozie naukowym.

5. Zespół projektowy na podstawie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych tworzy zbiorczą listę uczniów, którzy zakwalifikowali się na obozy naukowe.

6. Uczniowie, którzy nie brali udziału w regionalnych formach wsparcia (np. Pomorska Liga Zadaniowa, letni obóz naukowy, spotkania autorskie itp.) są zobowiązani do złożenia dokumentacji projektowej (formularz danych, deklaracja, oświadczenia).