Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.