BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

loga322

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

Opis projektu

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – tekst jednolity, oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., pkt 6.5.1 Rozeznanie Rynku.

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów na inaugurację zajęć ,"Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński". Spotkanie odbędzie się dnia 09.10.2018 (wtorek) w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12, o godz.16.30.

Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 26/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", informuje o wyniku zakończonego procesu rekrutacji na rok szkolny 2018/19.

W dniu 11 czerwca 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" w roku szkolnym 2017/2018.

Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2018/2019 do projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W minioną sobotę odbyło się kolejne spotkanie akademickie, które jest formą wsparcia realizowaną przez uczelnie wyższe i dającą uczniom uzdolnionym możliwość kontaktu ze środowiskiem uczelni oraz najnowszymi trendami w rozwoju nauki.

Dziś porozmawiamy o grawitacji. Wszyscy jej doświadczamy. Pamiętamy z filmu pod tym samym tytułem z 2013 roku (z Sandrą Bullock), jak niebezpieczny dla naszych organizmów byłby brak siły ciążenia.

Matematyka rozpoczęła się od liczenia i ustawiania różnych obiektów i nigdy nie skończy tego robić. Szkolne zadania o arytmetycznych i geometrycznych ciągach, to tylko czubek góry lodowej, jakim jest ten temat. W ciągach, które nie należą do tych dwóch typów również można wypatrzyć ciekawe zależności.

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – tekst jednolity.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja