BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

loga322

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

Opis projektu

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów na inaugurację zajęć ,,Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”. Spotkanie odbędzie się dnia 21.10.2018 (poniedziałek) w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12, o godz.16.30.

W związku z rekrutacją uczniów na rok szkolny 2019/2020 do projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przeprowadzono procedurę Testu Uzdolnień Kierunkowych w II terminach a także prezentacje projektów.

Na Uniwersytecie Gdańskim odbyły się Pomorskie Warsztaty Naukowe „Zdolni z Pomorza”, które rozpoczęły się w niedziele i potrwały do piątku. Z naszego powiatu uczestniczyło w nich 14 uczniów. Program zajęć był bardzo bogaty i ciekawy.

UWAGA: Wydłużenie terminu składania zgłoszeń:
Przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie –
do dnia 06. 09. 2019 r. do godziny 15.00

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja na zimowy obóz naukowy organizowany w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Uczestniczyć w obozie naukowym mogą tylko uczniowie objęci wsparciem LCNK.

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – tekst jednolity, oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., pkt 6.5.1 Rozeznanie Rynku.

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów na inaugurację zajęć ,"Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński". Spotkanie odbędzie się dnia 09.10.2018 (wtorek) w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12, o godz.16.30.

Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 26/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński", informuje o wyniku zakończonego procesu rekrutacji na rok szkolny 2018/19.

W dniu 11 czerwca 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" w roku szkolnym 2017/2018.

Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2018/2019 do projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja