BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

loga322

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

Opis projektu

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – tekst jednolity.

Kwasy znane były od czasów starożytnych. Już wtedy bowiem znano ocet winny i proces kwaśnienia wina. Od tysięcy lat ludzie wiedzieli, że nie tylko ocet, ale także i sok z cytryny i wiele innych rodzajów pożywienia smakują "kwaśno".

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów na inaugurację zajęć "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński". Spotkanie odbędzie się dnia 27.11.2017 (poniedziałek) w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12, o godz.16.30.

18 listopada Zdolni z Pomorza odwiedzili Politechnikę Gdańską. Około 300 uczniów, również z naszego powiatu rozprawiało o sztucznej inteligencji. Wszystko to w ramach I Pomorskiej Konferencji Naukowej "Zdolni z Pomorza".

Zapraszamy na kolejne spotkania akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza, które odbędą się 25 listopada 2017 roku na Politechnice Gdańskiej.

Spotkania akademickie są formą wsparcia realizowaną przez uczelnie wyższe i dającą uczniom uzdolnionym możliwość kontaktu ze środowiskiem uczelni oraz najnowszymi trendami w rozwoju nauki.

Powiatowa komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Nr 58/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" informuje,

Zapraszamy na kolejne spotkania akademickie w ramach projektu Zdolni z Pomorza, które odbędą się 28 października 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Powiatowa Komisja Rekrutacyjna informuje, że wyniki Testu Uzdolnień Kierunkowych i zakwalifikowania się do projektu "Pomorskie – dobry kurs na edukację – Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" zostaną ogłoszone dnia 24.10.2017r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Kółku olimpijskim z chemii - poziom gimnazjalny.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja