BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

loga322

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”

Opis projektu

Zgłoś swój udział w I Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej organizowanej w ramach realizacji projektu "Zdolni z Pomorza".

II ETAP REKRUTACJI UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH – Test Uzdolnień Kierunkowych

w dniach 11 – 28.07.2017 r. w siedzibie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, ulica Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn, można składać wnioski o przyznanie stypendium, w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”.

w dniu 08.06.2017 r. rozpoczęła się rekrutacja na letnie obozy naukowe organizowane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza.

Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2017/2018 do projektu "Zdolni z Pomorza – powiat Kwidzyński" złożonego w ramach  Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rusza rekrutacja do projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" na rok szkolny 2017/2018.

W dniu 09.01.2017 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników projektu "Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński" oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja