BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie jako partner w projekcie realizowanym przez NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. informują, iż w dniu 20 marca 2017 r. spółka zawarła umowę z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego na realizację projektu z zakresu informatyzacji pn. "Powiślańskie e- zdrowie dla psychiatrii".

Niniejszy projekt współfinansowany zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i telemedyczne.

Projekt, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania, systemów, urządzeń i sprzętu realizowany będzie w województwie pomorskim, w powiatach kwidzyńskim, sztumskim i malborskim, na terenie wszystkich lokalizacji Zamawiającego: Szpital Psychiatryczny w Prabutach, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Malborku, Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Sztumie oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kwidzynie.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.
Wartość projektu: 928 107,40 zł
Malbork, 03.04.2017 r.

Do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Wybory samorządowe

wybory samorzadowe

 

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem