BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Do 30 listopada organizacje pozarządowe mogą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie składać wnioski o dofinansowanie imprez integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie można uzyskać do organizacji imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych dla osób niepełnosprawnych, które odbędą się w 2018 roku. Środki finansowe pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku i udokumentują zapewnienie warunków odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym technicznych i lokalowych do realizacji zadania. Organizacje muszą też udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Dofinansowanie można uzyskać do 60% wartości projektu a 40% to środki własne, które musi zapewnić organizacja ubiegająca się o dofinansowanie. Wnioski dotyczące ubiegania się o środki z PFRON dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (zakładka formularze) lub w siedzibie PCPR przy ulicy Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie (pokój nr 25).

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem