BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

Termin składania wniosków: 27.12.2017 – 15.01.2018

Ogłoszenie nr 5/2018 - http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=20
ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój kompetencji mieszkańców PLGD w zakresie wspierania wyborów zawodowych dzieci i młodzieży powiązanych z kontekstem lokalnym,

Ogłoszenie nr 6/2018 - http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=21
ZAKRES TEMATYCZNY: Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska w tym przeciwdziałania zmianom klimatu

Ogłoszenie nr 7/2018 - http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=22
ZAKRES TEMATYCZNY: Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami gmin PLGD

Ogłoszenie nr 8/2018 - http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=23
ZAKRES TEMATYCZNY: Włączanie osób z grup defaworyzowanych w życie społeczne obszaru PLGD

Ogłoszenie nr 9/2018 - http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=24
ZAKRES TEMATYCZNY: Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz rozwoju turystyki

Ogłoszenie nr 10/2018 - http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=25
ZAKRES TEMATYCZNY: Zwiększanie liczby ofert turystycznych na obszarze PLGD

Ogłoszenie nr 11/2018 - http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=28
ZAKRES TEMATYCZNY: Wykreowanie i popularyzacja marki turystycznej obszaru PLGD

Ogłoszenie nr 12/2018 - http://www.powislanskalgd.pl/?a=static&id=27
ZAKRES TEMATYCZNY: Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w biurze LGD, tj. Biuro Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 46 pok. 6, 82-500 Kwidzyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Szczegóły oraz treść ogłoszeń dostępna jest na stronie www.powislanskalgd.pl w zakładce NABORY WNIOSKÓW.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Wybory samorządowe

wybory samorzadowe

 

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem