BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W dniu 21.02.2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie odbyło się spotkanie Dyrektorów/Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa pomorskiego (28 osób).

Pierwsza część spotkania była poświęcona realizacji i finansowaniu zadań samorządu wynikających z rządowego programu "Za życiem".
Temat przedstawiła Pani Anna Kłos wykładowca z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Dyrektorem Oddziału Dariuszem Majorkiem.
Dyrektor Oddziału PFRON Dariusz Majorek omówił miedzy innymi zmiany w funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zmianami w ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto zebrani zostali zapoznani z pomocą jaką na przestrzeni lat Oddział PFRON udzielił w ramach programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON a realizowanego przez powiaty.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP