BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Do 9 marca do godz. 16.00 będą przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie "Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego".

Projekt kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które pozostają bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkują na terenie województwa pomorskiego, są zdolne do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie lub podjęcia zatrudnienia oraz należą do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z wykształceniem zakończonym maksymalnie na poziomie szkoły średniej.

Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych: pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, prawo jazdy kat. C, D, E wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, spawacz, wózek widłowy ze stypendium szkoleniowym w wysokości maksymalnie ok. 1000 zł miesięcznie oraz 3-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł/m-c. Projektem objętych zostanie 75 osób. Wszystkie osoby skorzystają z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy.

Staże zawodowe przewidziane są dla 30 osób. Podczas szkoleń uczestnikom zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, osobą zależną, materiały dla danego kursu, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW. Realizatorem programu jest Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

morze pracy

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP