BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiślańska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.

Termin składania wniosków: 29.06.2018r. - 16.07.2018r.

Ogłoszenie nr 1/2018/G http://www.powislanskalgd.pl/?a=artDetails&id=2&idA=147

ZAKRES TEMATYCZNY:
Wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych
na obszarze PLGD

Forma wsparcia: Refundacja do 100% kosztów kwalifikowalnych z możliwością udzielenia prefinansowania ze środków własnych LGD w wysokości do 80% wnioskowanej kwoty pomocy.

Kwota wsparcia na jedno zadanie: od 10 000,00 zł do 28 500,00zł.
Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych.

Limit dostępnych środków w konkursie: 199 500,00zł.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP