BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W dniach 23-27 lipca 2018 r., Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej z Gdyni gościła w województwie pomorskim grupę 17 przedstawicieli i przedstawicielek samorządu lokalnego z centralnej Ukrainy (Połtawa i okolice).

Celem wizyty było przedstawienie dobrych praktyk Województwa Pomorskiego w zakresie lokalnego rozwoju gospodarczego i współpracy samorządu lokalnego z sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim, w tym trójsektorowej współpracy w zakresie rozwoju potencjału inwestycyjnego gminy/[powiatu. W ten sposób chciano stworzyć przestrzeń do zgłębienia tematów, których uczestnicy i uczestniczki wizyty nie są w stanie zbadać lokalnie w swoich powiatach czy gminach.

25.07.2018 r. na zaproszenie Starosty Kwidzyńskiego, Jerzego Godzika goście z Ukrainy zawitali również do powiatu kwidzyńskiego. Podczas spotkania w starostwie w swej prezentacji Jerzy Godzik oraz Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, Włodzimierz Dawidowski przedstawili charakterystykę powiatu i poszczególnych gmin, działania wykorzystujące udział mieszkańców, organizacje pozarządowe. Podzielili się doświadczeniami i wnioskami płynącymi z prowadzenia spraw związanych z  jednostkami samorządu terytorialnego. Przedstawiona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem strony ukraińskiej. Dyskusja była bardzo ożywiona, ponieważ goście mieli mnóstwo pytań i interesowały ich najdrobniejsze szczegóły ogólnie pojętej gospodarki finansowej. Bardzo żałowali, że czas nie pozwala im dłużej „zabawić” w starostwie i bardziej zgłębić temat zaangażowania opinii publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Poza spotkaniami z władzami samorządu lokalnego uczestnicy wizyty mieli również możliwość odwiedzić szereg placówek i instytucji z terenu powiatu kwidzyńskiego.

W trakcie wizyt goście z Ukrainy zapoznali z funkcjonowaniem instytucji w następujących obszarach:

  • Sport - Kompleks Widowiskowo-Sportowy w Kwidzynie
  • III sektor – Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa z Kwidzyna, Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude” z Okrągłej Łąki,
  • Rozwój przedsiębiorczości – Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny w Górkach. Podczas tego spotkania oprócz rozmów z zarządem parku, spotkano się również z Prokurentem firmy TTI Poland Sp. z o.o. panem Piotrem Jankiewiczem (Firma, która zajmuje się handlem /sprzedażą elektroniki, posiadająca swój oddział w KPPT Górki)

Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia, które przekazaliśmy uczestnikom tegorocznej wizyty studyjnej pozwolą im na lepszy rozwój samorządów, którymi zarządzają, co przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poprawy sytuacji życiowej mieszkańców gmin i powiatów.

Starosta Kwidzyński pragnie podziękować za pomoc w organizacji wizyty, powyższym instytucjom, jesteśmy wdzięczni za podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą z przedstawicielami samorządu z Ukrainy.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP