BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Projekt pod nazwą „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ponad 9,8 mln zł, w tym uzyskane dofinansowanie ok. 8,3 mln zł. Wniosek o dofinansowanie złożyła w ubiegłym roku Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią, w partnerstwie z samorządami gmin Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo i Gardeja. Wniosek znalazł się wśród najlepiej ocenionych. Otrzymał ostatecznie 90 proc. możliwych punktów. Mieszkańcy mogli zgłaszać wnioski w sprawie montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii od grudnia 2016 do stycznia 2017 roku. PRAZE przeprowadziła łącznie 437 indywidualnych wizyt studyjnych, w celu dokonania analizy możliwości zastosowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł dla mieszkańców gmin oraz wykonała cztery Programy Funkcjonalno-Użytkowe i opracowała studium wykonalności. 31 stycznia 2017 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku o dofinansowanie. 19 lipca bieżącego roku została opublikowana lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Ostatecznie rekomendowano do realizacji 24 zgłoszone wnioski z terenu województwa pomorskiego na łączną kwotę ponad 128 mln zł, w tym projekt „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”.
W ramach projektu planuje się wykonanie łącznie 560 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, w tym 189 instalacji fotowoltaicznych, 73 kotłów na biomasę, 212 kolektorów słonecznych i 86 pomp ciepła. W ramach konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku, zgłoszono 262 projektów o wartości ponad 669 mln zł. Planowana pula środków wynosi ok. 122 mln zł. Obecnie PRAZE czeka na podpisanie umowy w sprawie dofinansowania projektu z Urzędem Marszałkowskim.

Utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w struktury którego wchodzi Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i wynikające z tego tytułu zmiany były między innymi tematem posiedzenia zespołu ds. rzeki Liwy działającym przy staroście kwidzyńskim. W posiedzeniu wziął udział Andrzej Fortuna, wicestarosta kwidzyński. Zespół zajmuje się między innymi koordynowaniem działań, których celem jest niedopuszczenie do zalewania upraw przez wody Liwy w gminach powiatu kwidzyńskiego. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających gospodarką wodną i samorządów. Podczas spotkania poruszono także sprawę konieczności regularnego prowadzenia prac konserwacyjnych na rzece Liwie, w tym usuwania nadmiaru roślinności hamującej odpływ wody, zwłaszcza w okresie wzmożonych opadów deszczu. Jeszcze przed  intensywnymi opadami, które wystąpiły w lipcu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku przeprowadził zabieg koszenia roślinności, który pozwolił na szybszy odpływ wody. Liwa odbiera aż ok. 90% wszystkich wód z terenu powiatu kwidzyńskiego.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP