BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

2019-04-18 Życzenia

zyczenia042019

 

Zwiększone zostały środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Kwota ponad 53 tys. zł przeznaczona została na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w bieżącym roku. Przyjęta została już uchwała rady powiatu w tej sprawie. W powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej: w Ryjewie oraz w Kwidzynie (z siedzibą w Górkach, gmina Kwidzyn).

Środki z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zostały zwiększone do kwoty ponad 1,5 mln zł. Po zmianach środki z PFRON na ten rok wynoszą obecnie ponad 2,2 mln zł.

Podział pieniędzy z PFRON
Rehabilitacja zawodowa - 200 000 zł

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - 100 000 zł
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej - 100 000 zł

Rehabilitacja społeczna – 2 015 938 zł

  • działalność warsztatów terapii zajęciowej - 1 504 046 zł
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 61 190 zł
  • sport, kultura i turystyka osób niepełnosprawnych - 50 000 zł
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 204 297 zł
  • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 70 000 zł

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP