Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do skorzystania z wiedzy specjalistów, którzy bezpłatnie udzielą porad dotyczącymi opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Z poradnictwa mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki. Wsparcie zostanie udzielone w ramach tegorocznej edycji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa". Realizatorem programu w powiecie kwidzyńskim, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Pomoc zostanie udzielona w zakresie modułu trzeciego programu ,,Opieka wytchnieniowa". Będzie to specjalistyczne poradnictwo w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.
Dla każdego opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej lub opiekuna dziecka niepełnosprawnego przewidziano pakiet bezpłatnego wsparcia w ilości 30 godzin. Zorganizowane zostaną spotkania z pielęgniarką, dietetyczną i rehabilitantem. Projekt będzie realizowany do końca grudnia tego roku. Całkowity koszt projektu to 24 tys. zł (19.200 zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 4.800 zł - środki własne powiatu kwidzyńskiego). Osoby zainteresowane wsparciem w ramach pomocy wytchnieniowej mogą uzyskać szczegółowe informacje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie przy ul. Hallera 5, tel. 55 646 18 00 lub 55 279 99 15. Wnioski są dostępne na stronie: www.kwidzyn.epcpr.pl