BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Program funkcjonuje od 2003 roku.

Najczęściej ze środków PFRON korzystano w przypadkach likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych oraz środowiskowych domach samopomocy. W ramach tegorocznego programu będą realizowane następujące obszary:

  • Obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  • Obszar B - likwidacja barier w urzędach (obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  • Obszar D - likwidacja barier transportowych,
  • Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B, C, D, F i G należy składać do dnia 14 lutego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (ul. gen. Józefa Hallera 5). Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru A i E należy składać bezpośrednio w siedzibie Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku (Al. Grunwaldzka 14, tel. 58 350 05 39, 58 350 05 33) w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. Szczegółowych informacji na temat programu i zasad dofinansowania udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie tel. 55 279 99 15 lub 55 646 18 00.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja