BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu, rozpoczęły rok szkolny bez przeszkód, dostosowując organizację pracy do zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacji samorządu powiatu.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizowane zostało spotkanie dyrektorów szkół i placówek z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, podczas którego omówiono różne sytuacje, które mogą pojawić się w związku z zagrożeniem koronawirusem. Zarząd powiatu wydał także kilka rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych podczas pandemii, w tym dotyczących rezygnacji z systemu gabinetowego, wychodzenia na przerwę uczniów w różnym czasie, aby ograniczyć liczbę osób podczas przerw, ograniczenia przemieszczania się uczniów po szkole oraz ograniczenia do minimum przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz. Po uzgodnieniu z radą rodziców na podstawie zarządzeń dyrektorów, wprowadzono obowiązek noszenia maseczek przez uczniów. Obowiązek taki będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespole Szkół w Prabutach. W Liceum Ogólnokształcącym nr 2 taki obowiązek będzie na przerwach, a na lekcjach według polecenia nauczycieli.
W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, zgodnie z wytycznymi MEN oraz GIS dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, czyli dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, nie ma obowiązku noszenia maseczek. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach zarekomendowano noszenie maseczek, jednak w przypadku dzieci młodszych lub z głębszymi niepełnosprawnościami nie będzie to możliwe. Podczas zajęć pozaszkolnych, organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, obowiązek noszenia maseczki będzie obligatoryjny przed i po zajęciach. Nie będzie takiego obowiązku podczas prowadzenia zajęć. Zarząd zarekomendował także rezygnację z imprez o charakterze zbiorowym w szkole, w tym rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz zalecił zakup termometrów bezdotykowych w szkołach, które jeszcze ich nie posiadają. Szkoły otrzymały z Urzędu Wojewódzkiego bezdotykowe termometry (dla każdego typu szkoły w zespole lub placówce). Ponadto rekomendował zakup przyłbic dla kadry. Każda szkoła opracowała regulamin, dostosowując jego zapisy do sytuacji związanej z pandemią. Szkoły i placówki oświatowe, będące w gestii powiatu, zaopatrzyły się w środki ochrony osobistej. Wystąpiły także z wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wsparcie w postaci środków ochrony osobistej, maseczek i płynów do dezynfekcji. Wnioski złożyły wszystkie placówki. Szkoły otrzymały także dodatkowe środki ochrony osobistej od Państwowej Straży Pożarnej. Przykładowo do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostało dostarczonych 750 maseczek ochronnych i płyn do dezynfekcji (39 pięciolitrowych pojemników). Płynu do dezynfekcji wystarczy na cały rok szkolny. Zapas maseczek powinien wystarczyć na dwa miesiące. Po tym okresie środki ochrony osobistej zostaną uzupełnione.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja