BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Tylko do 15 października (czwartek) osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od 9 marca do 15 października 2020 roku, możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wsparcie przysługuje uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej (z wyjątkiem uczestników, którzy są mieszkańcami domów pomocy społecznej), uczestnikom środowiskowych domów samopomocy, podopiecznym dziennych domów pomocy społecznej oraz placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu w powiecie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub wysłać pocztą tradycyjną. Można też skorzystać z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie (tel. 55 646 18 00 i 55 279 99 15).

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja