BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Dnia 12 lutego 2021 roku, odbyło się webinarium/konferencja on-line pn. „Krajowy Plan Odbudowy – jakie szanse i wyznania stoją przed polskimi samorządami?”.

Konferencja została zorganizowana przez Posła do Parlamentu Europejskiego, Jana Olbrychta. Z ramienia powiatu kwidzyńskiego w spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Kwidzyński, Wiesław Wosiak.

Do dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy zostali zaproszeni specjaliści:
Olgierd Geblewicz - Komitet Regionów, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Tomasz Fijołek - Dyrektor Biura Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
Grzegorz Kubalski - Zastępca Dyrektora Biura Związek Powiatów Polskich
Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Metropolii GZM.

Podczas webinarium Jan Olbrycht przedstawił szczegółowe informacje na temat procedury tworzenia i zasad funkcjonowania krajowych planów odbudowy (KPO). Omawiano także szanse i wyzwania stojące przed gminami, powiatami i województwami w związku z realizacją KPO.

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość.
Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia.
Ma dwa główne cele:

  • odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
  • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów. Dodatkowo w każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat i różnorodność biologiczną, a co najmniej 20 proc. – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych Polska jest czwartym co do wielkości beneficjentem programu odbudowy. Nasz kraj ma otrzymać 23,1 mld EUR w postaci bezzwrotnych grantów oraz 34,2 mld EUR z formie ewentualnych pożyczek.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja