BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Samorząd powiatu określił zadania i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Rada powiatu przyjęła uchwałę w tej sprawie podczas ostatniej sesji, która odbyła się w trybie korespondencyjnym. Wysokość środków przypadających według algorytmu na 2021 rok dla powiatu kwidzyńskiego, to ponad 3,1 mln zł. Dofinansowanie kosztów działania dwóch warsztatów terapii zajęciowej w Kwidzynie i Ryjewie to wydatki w kwocie ponad 2 ml zł. Zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie na realizację zadań:

  • z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznaczono 300 tys. zł, w tym 200 tys. zł na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i 90 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne,
  • 10 tys. zł przeznaczono na finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez dyrektora PUP.

Ponadto 230 tys. zł zostanie wydatkowane na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 roku pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają dzieci i młodzież, w wieku od 16 do 24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności. W dalszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznaczono 70 tys. zł, natomiast na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 200 tys. zł.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja