BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

„Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” to nazwa programu, na realizację którego samorząd powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert.

Program realizowany jest od lat. Ma na celu likwidację barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 48 tys. zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów. Program ma być realizowany od 10 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. Jest adresowany do dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się z terenu gmin Ryjewo, Sadlinki, Gardeja, Kwidzyn oraz z miasta i gminy Prabuty. Zajęcia prowadzone w ramach programu obejmą 12 dzieci z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu - mówi Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński. W ramach programu „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” opracowane i przygotowane zostaną między innymi pomoce komunikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Poza tym zapewnione ma być doradztwo w doborze specjalistycznych pomocy wspierających rozwój dziecka w terapii i edukacji, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego np. wózków rehabilitacyjnych, specjalistycznych siedzisk, pionizatorów czy obuwia ortopedycznego oraz w zakresie korekcji trudnych zachowań dzieci niemówiących i niepełnosprawnych. Poza tym w ramach programu zaplanowano usługi informatyczne polegające między innymi na dostosowaniu i konfiguracji zakupionego przez rodziców lub opiekunów np. komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zaplanowane działania to również ocena możliwości komunikacyjnych dziecka oraz rola poszczególnych placówek w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, pomoc i doradztwo w takich sprawach, jak uzyskanie zapomogi lub orzeczenia o niepełnosprawności. Dzieciom objętym program ma zostać stworzona między innymi możliwość wypożyczania pomocy do rehabilitacji wspierającej prawidłowy rozwój ruchowy. Organizacje zainteresowane realizacją programu będą mogły złożyć oferty do 16 lipca.

 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja