Drukuj

„Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” to nazwa programu, na realizację którego samorząd powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert.

Program realizowany jest od lat. Ma na celu likwidację barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 48 tys. zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów. Program ma być realizowany od 10 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. Jest adresowany do dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się z terenu gmin Ryjewo, Sadlinki, Gardeja, Kwidzyn oraz z miasta i gminy Prabuty. Zajęcia prowadzone w ramach programu obejmą 12 dzieci z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu - mówi Wiesław Wosiak, wicestarosta kwidzyński. W ramach programu „Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego” opracowane i przygotowane zostaną między innymi pomoce komunikacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Poza tym zapewnione ma być doradztwo w doborze specjalistycznych pomocy wspierających rozwój dziecka w terapii i edukacji, specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego np. wózków rehabilitacyjnych, specjalistycznych siedzisk, pionizatorów czy obuwia ortopedycznego oraz w zakresie korekcji trudnych zachowań dzieci niemówiących i niepełnosprawnych. Poza tym w ramach programu zaplanowano usługi informatyczne polegające między innymi na dostosowaniu i konfiguracji zakupionego przez rodziców lub opiekunów np. komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem. Zaplanowane działania to również ocena możliwości komunikacyjnych dziecka oraz rola poszczególnych placówek w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, pomoc i doradztwo w takich sprawach, jak uzyskanie zapomogi lub orzeczenia o niepełnosprawności. Dzieciom objętym program ma zostać stworzona między innymi możliwość wypożyczania pomocy do rehabilitacji wspierającej prawidłowy rozwój ruchowy. Organizacje zainteresowane realizacją programu będą mogły złożyć oferty do 16 lipca.