Drukuj

Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Celem programu jest dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty oraz miasta lub ich związki w całym kraju.

Pierwsza edycja tego pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwa do końca miesiąca. Pierwszy wniosek dotyczy budowy nowego pawilonu dla Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. Inwestycja ma poprawić warunki mieszkańców placówki. Zagospodarowany ma zostać także teren wokół DPS w Ryjewie. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 20 mln zł. Drugi wniosek dotyczy dofinansowania modernizacji dróg Klecewko - Watkowice oraz Rakowiec - Morawy.