BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Zarząd powiatu pracuje nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Został ogłoszony nowy nabór wniosków.

Powiat kwidzyński może do nowej edycji programu przygotować pięć wniosków, w tym trzy wnioski z listy podstawowej oraz dodatkowo dwa wnioski, które dotyczą inwestycji w gminach popegeerowskich. Zarząd analizuje obecnie różne warianty przygotowania wniosku.

Wśród trzech wniosków na liście podstawowej ma znaleźć się budowa nowego budynku Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie. Wykonany jest już program funkcjonalno-użytkowy tego zadania, którego koszt szacowany jest na ok. 25 mln zł. Poza tym złożony ma zostać wniosek dotyczący modernizacji jednej z dróg powiatowych. Pod uwagę brana jest także modernizacja bazy sportowej, w tym boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie. Koszt zadania to ponad 4 mln zł. Złożone mają zostać również dwa wnioski dotyczące inwestycji na terenach popegeerowskich w gminach. W tej sprawie prowadzone są rozmowy z wójtami gmin oraz burmistrzem miasta i gminy Prabuty. Wstępnie wytypowana została droga z Raniewa do Kleczewa. Zarząd zastanawia się nad wyborem drugiej drogi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład muszą zostać złożone do połowy lutego.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja