Drukuj

100 tys. zł planuje przeznaczyć w tym roku samorząd powiatu na zakup defibrylatora oraz tabletów medycznych do ambulansów zespołu ratownictwa medycznego w Spółce Zdrowie-Ratownictwo Medyczne.

To kolejny rok, w którym powiat wspiera działania ratowników medycznych. W dwóch poprzednich latach samorząd także przeznaczył pieniądze na zakup defibrylatorów, wspierając w ten sposób działania ratowników medycznych w czasie pandemii. W ubiegłym roku, dzięki wsparciu powiatu, zakupiono defibrylator za ok. 86 tys. zł.

Spółka Zdrowie-Ratownictwo Medyczne powstała w 2019 roku. Powodem było wejście w życie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. Zgodnie z zapisami ustawy, umowy na wykonywanie zadań ratownictwa medycznego mogą być zawierane obecnie jedynie z podmiotami leczniczymi, w tym spółkami kapitałowymi, w których co najmniej 50 % udziałów albo akcji należy do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Powiat w 2019 roku powołał do życia spółkę zajmującą się ratownictwem medycznym, obejmując większość udziałów. Pozostałe udziały objęła spółka „Zdrowie”, prowadząca kwidzyński szpital.