Drukuj

Dr Christian Meyl, rycerz Zakonu Joannitów i honorowy obywatel Kwidzyna przekazał 16 tys. zł na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz mieszkańcom ukraińskiego miasta Bar.

To kolejne osobiste wsparcie finansowe dla Ukraińców przekazane przez rycerza zakonu. Dr Chrystian Meyl od wielu lat bardzo angażuje się w pomoc dla mieszkańców Kwidzyna i powiatu kwidzyńskiego, nie tylko jako przedstawiciel zakonu, ale także jako osoba prywatna. Sam zbiera środki i szuka możliwości ich pozyskiwania. Przekazane pieniądze trafią na subkonto „Pomoc dla dzieci z Ukrainy” Fundacji „Misericordia” w Górkach. Zostało ono utworzone dla wspierania letniego pobytu dzieci z Baru, miasta partnerskiego Kwidzyna.

Po napaści Rosji na Ukrainę, na mocy porozumienia burmistrza Kwidzyna i zarządu fundacji, konto służy obecnie także do wspierania finansowego i rzeczowego Ukraińców w Kwidzynie i Barze.
Dr Christian Meyl wraz z innym przedstawicielem zakonu dostarczył także zaopatrzenie dla stacji socjalnej. Stacja to wspólna inicjatywa zakonu joannitów, Towarzystwa Kulturalnego Ludności Niemieckiej „Ojczyzna” w Kwidzynie i samorządu miasta. Placówka, która działa w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomaga przede wszystkim osobom starszym, obłożnie chorym oraz niepełnosprawnym. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Najbardziej potrzebujący mieszkańcy mogą korzystać z usług apteki funkcjonującej w ramach stacji. Leki wydawane są nieodpłatnie dla potrzebujących, ale tylko na podstawie recepty lekarskiej. Dr Christian Meyl dostarczył do stacji leki i środki opatrunkowe.

Przedstawiciele zakonu, w tym dr Christian Meyl, odwiedzili kwidzyński Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, do którego regularnie zakon dostarcza dary. Ostatnie transporty darów zostały przekazane w marcu i kwietniu bieżącego roku. Joanna Stasińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Krystyna Chodara, kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego, podziękowały za wsparcie i opowiedziały o wykorzystaniu darów oraz zapoznały gości z Niemiec z ostatnimi inwestycjami wykonanymi w domu. Dary przekazywane przez joannitów trafiają także do Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.

 Christian Meyl1  Christian Meyl2