Drukuj

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej – Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na ww. zadanie.

Każda komisja konkursowa składa się z co najmniej 2 przedstawicieli organizacji oraz 3 przedstawicieli samorządu. 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 16.00 drogą mailową ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) bądź pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
ul. T. Kościuszki 26 b
82-500 Kwidzyn
Zakładany termin posiedzenia komisji – grudzień 2018 r.

Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) – w szczególności:

Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej, pok. 204, nr tel. 55 646 50 55.

Do pobrania: