Drukuj

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. – „Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności”.