Drukuj

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych

- ?Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności?

W związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - ?Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności?, który zostanie ogłoszony przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
Komisja konkursowa składa się z 3 przedstawicieli samorządu oraz co najmniej 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ? w szczególności:
Art.15 ust.2d:
     W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Art. 15 2f:
     Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) dotyczące wyłączenia pracownika.

Posiedzenie komisji odbędzie się 17 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 21 stycznia 2014 r. drogą mailową ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) bądź pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
ul. T. Kościuszki 26 b
82-500 Kwidzyn
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej,
pok. 204, nr tel. 55 646 50 55.