Drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.