BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

zporr

Projekt ?Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim?

 w ramach Działania 2.1 :Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy oraz możliwości kształcenia ustawicznego w regionie?

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

 

Powiat kwidzyński, realizator projektu ,, Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim, współfinansowanego w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa

Świadczenia w postaci szkoleń lub kursów otrzymywanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego są zwolnione z PIT.

Listy beneficjentów ostatecznych szkolenia KOMPUTEROWEGO

z podziałem na grupy i stopnie zaawansowania

Na posiedzeniu w dniu 16 września 2005 r. Komisja Rekrutacyjna, powołana dla celów przeprowadzenia rekrutacji uczestników dla projektu

?Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim? 
(Nr Z/2.22/II/2.1/27/05)

W dniu 27.09.2005 r., w Kwidzyńskim Centrum Kultury w Kwidzynie, odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla uczestników projektu ?Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim?, na który powiat kwidzyński pozyskał środki finansowe w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004- 2006.

Na posiedzeniu w dniu 16 września 2005 r. Komisja Rekrutacyjna, powołana dla celów przeprowadzenia rekrutacji uczestników dla projektu

?Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracjiw powiecie kwidzyńskim? 
(Nr Z/2.22/II/2.1/27/05)

5 września rozpoczyna się nabór kandydatów na uczestników szkoleń komputerowych i z języka angielskiego, które zostaną zrealizowane w ramach projektu ,,Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim??.

OGŁOSZENIE O NABORZE

kandydatów na uczestników szkoleń w ramach projektu

nr Z/2.22/II/2.1/27/05 ,, Komputer i angielski m.in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim??

Dnia 2 czerwca 2005 r. Komisja Oceny Projektów ZPORR przekazała do zatwierdzenia listę projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Wybory samorządowe

wybory samorzadowe

 

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem