BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

program regionalny

Projekt Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

 

Powiat kwidzyński poprzez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w dniu 18 lipca 2011 roku zawarł Aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-013/10-00 z dnia 19 października 2010 r.. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Powiat kwidzyński w dniu 30 maja 2011 roku zawarł Aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-013/10-00 z dnia 19 października 2010 r.. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Powiat kwidzyński złożył trzeci wniosek o płatność. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

W miesiącu kwietniu oraz maju podpisane zostały umowy z wykonawcami. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Powiat kwidzyński złożył prognozę wydatków dla projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego? na rok 2011.

Powiat kwidzyński złożył drugi wniosek o płatność. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Powiat kwidzyński złożył pierwszy wniosek o płatność. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w związku z realizacją projektu pt. Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego zakupi sprzęt i wyposażenie komputerowe oraz oprogramowanie do ewidencji środków trwałych.

W dniu 19 października br w naszej siedzibie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja