BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W dniu 19 października br w naszej siedzibie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Powiat Kwidzyński, kolejnymi partnerami są Miasto i Gmina Prabuty oraz Szpital Specjalistyczny w Prabutach.

Celem projektu jest rozwój e-usług w powiecie kwidzyńskim w obszarze administracji publicznej i zdrowia poprzez dosprzętowienie i wyposażenie 3 podmiotów z terenu powiatu działających w tych obszarach w sposób umożliwiający wprowadzenie dotąd nie występujących w powiecie usług on-line. W ramach projektu planuje się:

  • Zakup urządzeń: drukarki, skanery, przełączniki, router, punkt dostępu
  • Zakup sprzętu: zestawy komputerowe, jednostki komputerowe, notebooki, serwery
  • Zakup wyposażenia: monitory komputerowe, macierz dyskowa
  • Zakup urządzeń sieciowych zwiększających bezpieczeństwo
  • Wydatki niezbędne do rozpoczęcia funkcjonowania portali i platform elektronicznych takie jak systemy operacyjne, aplikacje biurowe, program do edycji flash, pakiet graficzny, elektroniczny obieg doukumentów, program kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy, program do ewidencji środków trwałych, system F-K dla Szpitali oraz program dla przychodni wraz z platformą e-pacjent, Systemy operacyjne typu serwer, Symulator ułatwiający sposób rozliczenia hospitalizacji pacjenta, program bazodanowy, program do edycji plików pdf, program do optycznego rozpoznawania dokumentów, portale www.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 302 447,94 zł w tym:

Partner Wiodący Powiat Kwidzyński: 502 110,99 zł
Partner Miasto i Gmina Prabuty: 195 435,95 zł
Partner Szpital Specjalistyczny w Prabutach: 604 901,00 zł

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi dla całego projektu 976 835,94 zł co stanowi 75% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Umowę o dofinansowanie projektu w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał Wicemarszałek Leszek Czarnobaj. W imieniu partnerów projektu umowę podpisali Starosta Jerzy Godzik oraz Członek Zarządu Małgorzata Wodejko.

 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja