BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W miesiącu kwietniu oraz maju podpisane zostały umowy z wykonawcami. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Projekt uzyskał pod koniec ubiegłego roku dofinansowanie ze środków unijnych. Pieniądze unijne zostały przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Prabuty oraz Szpitalem Specjalistycznym w Prabutach. Wartość projektu to ok. 1,3 mln zł, w tym prawie 1 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowią one 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
W wyniku podpisanych umów Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zakupiło na potrzeby urzędu m.in. notebooki wraz z akcesoriami, przełącznik, serwer, macierz dyskową, urządzenia VPN oraz Firewall oraz Program Środki Trwałe.
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach w ramach podpisanych umów zakupił m.in. przełączniki, router, serwery, aplikacje biurowe Office, Acces Point oraz obieg dokumentów.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja