BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiat kwidzyński poprzez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w dniu 18 lipca 2011 roku zawarł Aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-013/10-00 z dnia 19 października 2010 r.. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Aneks zakłada wprowadzanie m. in. następujących zmian w Projekcie.

Zmiana wartości projektu oraz wysokości dofinansowania poprzez zmniejszenie całkowitej wartości projektu.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 081 396,96 PLN
Całkowite wydatki Kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 075 896,96 PLN

Wkład własny Partnera Wiodącego ? Powiat kwidzyński poprzez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w wysokości ? 125 527,70 PLN

Wkład własny Partnera ? Miasta i Gminy Prabuty w wysokości ? 37 316,20 PLN

Wkład własny Partnera ? Szpital Specjalistyczny w Prabutach w wysokości ? 106 130,36 PLN

Ponadto dokonano zmian w Harmonogramie Rzeczowo ? Finansowym Projektu

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja