BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

baner2012

 

Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn-Trzciano-Straszewo od km 7+780,00 do km 12+900,00

  

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn?Trzciano-Straszewo od km 7 +780,00 do km 12+900,00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

W dniu 18.01.2011 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynęła deklaracja zamknięcia pomocy dla projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn?Trzciano-Straszewo od km 7 +780,00 do km 12+900,00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

    W dniu 01.10.2010 r. w miejscowości Straszewo odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji w ramach projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn?Trzciano-Straszewo od km 7 +780,00 do km 12+900,00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

W dniu 29 września 2010 r. w Kurierze Kwidzyńskim ukazała się notatka prasowadotycząca projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn-Trzciano-Straszewo od km 7+780,00 do km 12+900,00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

Zakończyły się prace budowlane w ramach projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn?Trzciano-Straszewo od km 7 +780,00 do km 12+900,00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

Trwają prace budowlane w ramach projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn?Trzciano-Straszewo od km 7+780,00 do km 12+900,00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

W dniu 26 maja 2010 r. w Kurierze Kwidzyńskim ukazała się notatka prasowa dotycząca  projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn-Trzciano-Straszewo od km 7+780,00 do km 12+900,00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

Trwają prace budowlane w ramach projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn?Trzciano-Straszewo od km 7+780,00 do km 12+900,00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

W maju 2010 r. ukazała się publikacja pn. Starostwo na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego ? 14 projektów ze środków unijnych 2007-2013 ? Projekty Starostwa Powiatowego w Kwidzynie realizowane w powiecie kwidzyńskim.

Rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu Przebudowa drogi powiatowej ( Etap II ) Kwidzyn?Trzciano-Straszewo od km 7 + 780,00 do km 12+900,00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja