BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

 

program regionalny

 

Modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Barcicach

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  

W dniu 10.01.2011 r. do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie wpłynęła deklaracja zamknięcia pomocy dla projektu pn. ? Modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Barcicach?, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

Zakończyły się prace budowlane w ramach projektu Modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Barcicach, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

W dniu 25 sierpnia 2010 roku w Kurierze Kwidzyńskim (numer 34/999 strona 18) ukazała się notatka prasowa dotycząca trwających prac budowlanych w ramach projektu Modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Barcicach, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

Trwają prace budowlane w ramach projektu Modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Barcicach, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

W maju 2010 r. ukazała się publikacja pn. Starostwo na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego ? 14 projektów ze środków unijnych 2007-2013 ? Projekty Starostwa Powiatowego w Kwidzynie realizowane w powiecie kwidzyńskim.

Działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano ? montażowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach projektu pn. ?Modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach? wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację przedmiotowego zadania.

W dniu 26 stycznia 2010 roku samorząd powiatu kwidzyńskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ?Modernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja