BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

POWIATOWE BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
przy Starostwie Powiatowym w Kwidzynie

Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego
pok. Nr 13 (parter) tel. (55) 646 5035, faks (55) 646 1040.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: w dni robocze w godzinach 8.00 ? 15.00

Podstawa prawna:

  • art. 183 - 189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz.U.Nr 22, poz. 141 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.Nr 208, poz. 1537).


Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są na przechowanie rzeczy znalezione na terenie Powiatu Kwidzyńskiego z wyjątkiem:

  • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
  • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo ? nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych winny określić:

  1. jaka rzecz (przedmiot został zgubiony), opisać rzecz (wygląd bądź znaki szczególne),
  2. przedstawić dowody mogące potwierdzić własność zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Znalezione pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną odebrane przez osobę uprawnioną w ciągu roku od dnia wezwania tej osoby przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione po upływie tych samych terminów stają się własnością znalazcy. W razie ich niepodjęcia podlegają likwidacji w trybie określonym przepisami ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.

Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy.
Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Dokumenty do pobrania:

  • wezwania powiatowego biura rzeczy znalezionych

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Unia Europejska

unia europejska

 

ISO 9001:2008

h-9001 170

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem