BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

 

Projekt ?Po pierwsze partnerstwo ? utworzenie biura partnerstwa powiatowego w Powiecie Kwidzyńskim? współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII ?Promocja integracji społecznej? Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wartość projektu 98 122,08 zł
Dofinansowanie 100%

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013?

  

W maju 2010 r. ukazała się publikacja pn. Starostwo na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego ? 14 projektów ze środków unijnych 2007-2013 ? Projekty Starostwa Powiatowego w Kwidzynie realizowane w powiecie kwidzyńskim.

Celem projektu było wzmocnienie dialogu i współdziałania na poziomie lokalnym w ramach stworzenia międzysektorowej platformy współpracy.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Wybory samorządowe

wybory samorzadowe

 

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem