BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

 

Projekt ?Po drugie partnerstwo ? zbudujemy partnerstwo powiatowe? współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII ?Promocja integracji społecznej? Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wartość projektu 199 991,76 zł
Dofinansowanie 100%

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013?

  

Realizatorem projektu ?Po drugie partnerstwo ? zbudujemy partnerstwo powiatowe był Powiat Kwidzyński.

Informacja o projekcie ?Po drugie partnerstwo ? zbudujemy partnerstwo powiatowe? realizowanego w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W maju 2010 r. ukazała się publikacja pn. Starostwo na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego ? 14 projektów ze środków unijnych 2007-2013 ? Projekty Starostwa Powiatowego w Kwidzynie realizowane w powiecie kwidzyńskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków z EFS w ramach POKL na wdrażanie projektów realizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja