Drukuj

Informacja o projekcie ?Po drugie partnerstwo ? zbudujemy partnerstwo powiatowe? realizowanego w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.