BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

 

?Przyjaciel Rodziny-kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim?
projekt dofinansowany w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.2.i Poddziałanie 7.2.1 współfinansowany przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013?

 

W maju 2010 r. ukazała się publikacja pn. Starostwo na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego ? 14 projektów ze środków unijnych 2007-2013 ? Projekty Starostwa Powiatowego w Kwidzynie realizowane w powiecie kwidzyńskim.

Starosta Powiatu Kwidzyńskiego informuje, że powiat kwidzyński realizuje projekt pn. "Przyjaciel Rodziny ? kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim" dofinansowany w ramach Priorytetu VII ?Promocja integracji społecznej? Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Samorząd powiatu kwidzyńskiego pod koniec stycznia podpisał umowę o dofinansowanie projektu ?Przyjaciel Rodziny ? kompleksowe wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w powiecie kwidzyńskim?, w ramach Priorytetu VII ?Promocja integracji społecznej? Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja