BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn.

?Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców
obszarów wiejskich z powiatu kwidzyńskiego?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Beneficjent: Powiat Kwidzyński

Wartość projektu: 49 900,00 zł
Dofinansowanie: 100%

Okres realizacji: marzec 2011 ? czerwiec 2011

  

W dniu 8 czerwca przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie finał konkursu plastycznego pn. ?Odnawialne źródła energii ? szansą dla Polski, szansą dla Europy?, adresowanego do uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów słabych strukturalnie powiatu kwidzyńskiego, tj. Gminy Kwidzyn, Gminy Gardeja, Gminy Ryjewo oraz Miasta i Gminy Prabuty.

W miesiącu czerwcu w ramach projektu odbyły się 2 wycieczki edukacyjne szlakiem odnawialnych źródeł energii w powiecie kwidzyńskim. W dniach 4 i 11 czerwca 80 mieszkańców gmin objętych wsparciem zwiedzali miejsca w powiecie kwidzyńskim, związane z odnawialnymi źródłami energii.

W miesiącu maju w ramach projektu został przeprowadzony trzydniowy kurs pilota wycieczek szlakiem odnawialnych źródeł energii w powiecie kwidzyńskim.

W czasie trwania realizacji projektu w miesiącu kwietniu i maju zostały przeprowadzone 2 cykle spotkań informacyjnych w gminach powiatu kwidzyńskiego objętych wsparciem.

W związku z realizacją projektu pn. ?Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu kwidzyńskiego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy mieszkańców Gmin: Gardeja, Prabuty, Ryjewo oraz Kwidzyn (z wyłączeniem Miasta Kwidzyn oraz Gminy Sadlinki) na kolejny cykl spotkań informacyjnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach domowych oraz możliwości dofinansowania takich inwestycji.

W związku z realizacją projektu pn. ?Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu kwidzyńskiego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy mieszkańców Gmin: Gardeja, Prabuty, Ryjewo oraz Kwidzyn (z wyłączeniem Miasta Kwidzyn oraz Gminy Sadlinki) na spotkania informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach domowych oraz możliwości dofinansowania takich inwestycji.

Pod koniec 2010 roku Powiat Kwidzyński poprzez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. ?Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu kwidzyńskiego? z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja