BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

decydujmy razem naglowek

  

W powiecie kwidzyńskim zakończyła się realizacja projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ósme spotkanie Grupy strategicznej do spraw polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia powiatu kwidzyńskiego ? Decydujmy Razem

W dniu 27.02.2014 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego przedstawiono raport z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za okres od stycznia do grudnia 2013 roku.

Mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego mają możliwość korzystania z tzw. Bazy Dobrych Praktyk w obszarze rynku pracy. Koncepcja Bazy jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie naszej lokalnej społeczności podczas spotkań w ramach realizacji projektu systemowego

W dniu 16.10.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyło się siódme spotkanie Grupy strategicznej do spraw polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia powiatu kwidzyńskiego w ramach realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 26.09.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Partycypacji w ramach realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 10.05.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyło się szóste spotkanie Grupy strategicznej do spraw polityki publicznej w zakresie rynku pracy i zatrudnienia powiatu kwidzyńskiego w ramach realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ukazał się nowy numer Animacji Życia Publicznego ? Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych nr 1 ( 8 ) 2013 ? analizy i rekomendacje. W dziale Partycypacja według ? Decydujmy Razem ? ukazał się artykuł ? Decydujmy Razem w powiecie kwidzyńskim ?.

W dniu 22.03.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyło się seminarium otwierające Laboratorium Animacji Społeczno-Zawodowej w ramach projektu  Akademia EKO-logicznego rozwoju.

W dniu 14.03.2013 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego przedstawiono raport z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za okres od marca do grudnia 2012 roku.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja