Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na ww. zadanie.

Ogłoszenie dotyczące dyżuru pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu.

Roczny program współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej – Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na ww. zadanie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż trwają prace nad przygotowaniem Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2018 roku.

W dniu 26.05.2017 r. Zarząd powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lokalne Forum Międzysektorowe - 23 maja 2017 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Zapraszamy!

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Unia Europejska

unia europejska

 

ISO 9001:2008

h-9001 170

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem