W związku ze zbliżającym się otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego”, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.

Komisja konkursowa składa się z 3 przedstawicieli samorządu oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przypominamy, iż kandydatów do komisji obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) – w szczególności:
Art.15 ust.2d:
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
Art. 15 2f:
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Posiedzenie komisji odbędzie się 7 maja 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do dnia 30 marca 2018 r. drogą mailową ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) bądź pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
ul. T. Kościuszki 26 b
82-500 Kwidzyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej, pok. 204, nr tel. 55 646 50 50 bądź 55 646 50 55 .

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP