BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

W Kwidzyńskim Parku Przemysłowo Technologicznym podpisane zostały umowy o dofinansowanie realizacji projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczących zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Podczas podpisywania umów obecni byli między innymi przedstawiciele samorządów z powiatu kwidzyńskiego. Samorząd powiatu reprezentował wicestarosta Andrzej Fortuna. W imieniu samorządu województwa pomorskiego umowy podpisywał wicemarszałek Ryszard Świlski.

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią podpisała umowę na realizację projektu "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł Energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja". Projekt jest realizowany w partnerstwie z samorządami gmin. Jego wartość to ponad 9,8 mln zł a dofinansowanie wyniesie ok. 8,3 mln zł. W ramach projektu zostanie wykonanych 189 instalacji fotowoltaicznych, 73 kotłów na biomasę, 212 kolektorów słonecznych i 86 pomp ciepła. Łącznie powstanie 560 mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy blisko 3 MW.

Drugą umowę podpisało Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa, które w partnerstwie z samorządem miasta Kwidzyna, będzie realizowało projekt "Słoneczne dachy Kwidzyna". W ramach projektu wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne na 105 budynkach mieszkalnych, należących do osób fizycznych o łącznej mocy 443 kW oraz na 7 budynkach użyteczności publicznej należących do miasta o łącznej mocy 154,7 kW. Instalacje pojawią się na budynkach Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, szkół podstawowych nr 4, 5 i 6, budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza oraz budynku tej szkoły przy ul. Staszica, a także na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grudziądzkiej. Całkowita wartość zadania to ponad 3,6 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł. W wyniku konkursu na dotacje unijne uzyskały ogółem 24 projekty o łącznej wartości ok. 172 mln zł.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP